Jak robić zakupy w sklepie Karwasz on-line

1.Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko(ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP), dokładny adres, adres email oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy. Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

2. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:

a) wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.karwasz.com.pl

b) akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu,

3. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta wysyłana jest automatycznie generowana przez Sklep Internetowy wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia.

4. W przypadku nie potwierdzenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem linku wysłanego w automatycznie wygenerowanej przez Sklep Internetowy wiadomości elektronicznej zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

5. Sklep Internetowy, po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta za pośrednictwem linku złożonego zamówienia, weryfikuje złożone zamówienie i w ciągu 24 godzin je potwierdza, wysyłając na adres mailowy Klienta wiadomość elektroniczną.

6. Do obliczania terminów wskazanych w Regulaminie (Składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia (o którym mowa w punkcie 5 ) przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, po uprzedniej jego weryfikacji przez Sklep Internetowy.

8. Sklep Internetowy przekierowuje automatycznie do  linku, za pośrednictwem którego Klient zostanie przekierowany na odpowiednią stronę w celu dokonania płatności za pośrednictwem systemu Payu.pl .

9. Sklep Internetowy przewiduje trzy formy dostawy zamówienia:
a) za pośrednictwem firm kurierskich,
b) za pośrednictwem firm zajmujących się spedycją i transportem krajowym

c) odbiór osobisty:

- ul. Irkucka 21 51-210 Wrocław tel. 71/326-91-11

W przypadku dostawy wskazanej w pkt b) kierowca czynnie uczestniczy w rozładunku dostarczonych towarów, a Klient zobowiązany jest zapewnić osobę/osoby do wniesienia zamówionych towarów do wybranego pomieszczenia. Zakres obowiązków kierowcy nie obejmuje wniesienia zamówionych towarów we wskazane przez Klienta miejsce.

Copyright by Firma Elektryczna Karwasz sp.j.